Privacy Policy

Privacy Policy

POLITIKA E PRIVATËSISË NË WEB

Privacy Policy
Informativa privacy ne portalin fanpage.al

“Fanpage.al Portal Informativ Online”

Politika e Privatesise ka për qëllim të përshkruajë metodat e menaxhimit të kësaj faqe, në
referencë në përpunimin e të dhënave personale të
përdoruesit / vizitorët që e konsultojnë atë apo aksesojne ate
Kushdo që viziton këtë uebfaqe interneti te fanpage.al bie dakord me kushtet si vijojnë:

1)Lundrim apo akses ne uebfaqen

Sistemet kompjuterike dhe procedurat e softuerit të përdorura për të vepruar në këtë faqe sigurojnë, gjatë funksionimit të tyre normal, disa të dhëna personale, transmetimi i të cilave është implikuar në përdorimin e protokolleve të komunikimit në Internet.
Ky informacion nuk mblidhet për të identifikuar përdoruesit, por, nëpërmjet përpunimit dhe shoqërimit me të dhënat e mbajtura nga palët e treta, mund të lejojë identifikimin e përdoruesve.
Kjo kategori e të dhënave përfshin adresat IP ose emrat e domeneve të kompjuterëve që përdoren nga përdoruesit që lidhen me site, adresat në simbolin e burimeve të kërkuara të Unifikimit të Burimeve (URI), kohën e kërkesës, metodën e përdorur për të dorëzuar kërkesa në server, madhësia e skedarit të marrë në përgjigje, kodi numerik që tregon statusin e përgjigjes së dhënë nga serveri (suksesi, gabimi, etj.) dhe parametrat e tjerë që lidhen me sistemin operativ dhe mjedisin kompjuterik të përdoruesit.
Këto të dhëna përdoren vetëm për të marrë informacion statistikor anonim për përdorimin e faqes dhe për të kontrolluar funksionimin e tij të saktë, por fshihen menjëherë pas përpunimit.
Të dhënat mund të përdoren për të konstatuar përgjegjësinë në rast të krimeve kompjuterike hipotetike kundër vendit, përveç kësaj mundësi, të dhënat në kontaktet e internetit nuk vazhdojnë për më shumë se shtatë ditë.

Duke përdorur faqen tonë të internetit, çdo aplikacion mobil, shërbimet e ofruara përmes faqes ose duke marrë emailet tona, ju pranoni përdorimin e cookies në përputhje me këtë “Politikë Cookie” (Politikë Cookie ).

2) ÇFARË ËSHTË POLITIKA E COOKIE?

Politika Cookie sqaron se si përdoren cookies nga ne dhe palët e treta të autorizuara kur përdoruesi ndërvepron me faqen tonë ose përdor shërbimet e ofruara nga faqja.
Kjo Politikë Cookie është një pjesë integrale e “Politikës së Privatësisë” tonë dhe gjithashtu duhet të lexohet
“Privacy Policy” ynë shpjegon atë që bëjmë (dhe atë që nuk bëjmë) me informacionin, duke përfshirë të gjitha të dhënat personale që mund të mbledhim.
Ju lutem lexoni të dyja.

Çfare Jane Cookie?
Cookies janë identifikues unik, zakonisht të përbërë nga vargjet e vogla të tekstit ose kodit.
Cookies zakonisht ruhen në pajisjen tuaj ose në shfletuesin tuaj dhe dërgojnë informacione të caktuara për personin që ka transmetuar cookie.
Cookies gjithashtu nënkuptojnë një gamë më të gjerë të teknologjive: beacons web, gifs qartë, pixel dhe të ngjashme.
Për cookies e pronarëve nënkuptojmë cookies të transmetuara nga faqja ose aplikacioni.
Cookie-t e palëve të treta janë cookies të transmetuara nga palët e treta, pa lidhje me pronarin e përpunimit të të dhënave.

PER ÇFARË MUND TË SHFRYTËZOHEN COOKIES?
Cookies përdoren për të kuptuar më mirë se si funksionojnë aplikacionet dhe faqet e internetit dhe zgjedhin përvojat online dhe mobile.
Cookies lejojnë partinë që transmeton cookie për të analizuar performancën e një uebfaqeje ose aplikacioni mobil, për të identifikuar përdorues të caktuar në mënyrë anonime dhe për të kujtuar preferencat e tyre, për të kuptuar nëse një kompjuter ose një pajisje përdorues) ka vizituar tashmë faqen e internetit dhe ofron reklama të personalizuara.
Kur shfletoni faqen tonë, disa informata sigurohen automatikisht për qëllime statistikore ose informative për të lejuar një shërbim më të mirë.
Ky informacion mund të lejojë që vizitorët të identifikohen.
Ky informacion përfshin:
• adresa IP
• Identifikuesi i Burimeve Uniforme (URI) të burimeve të kërkuara
• kohën dhe datën e kërkesës
• Lloji i sistemit operativ, shfletuesi i përdorur, rezolucioni i ekranit dhe informacione të tjera teknike.

LLOJET E COOKIE TË PËRDORUR NË SITE?
Faqja jonë përdor kryesisht pesë lloje cookie:
1. Cookies operative të nevojshme
Këto biskota janë thelbësore për funksionimin e sitit dhe lejojnë përdoruesit ta përdorin atë.
Duke çaktivizuar këto cookies, faqja nuk do të funksionojë siç duhet.
2. Cookies performancës
Këto cookies mbledhin informacion mbi mënyrën se si vizitorët e përdorin sitin dhe monitorojnë performancën e faqes.
Për shembull, cookie-et e performancës na tregojnë cilat faqe janë më të vizituara, monitorojmë trafikun në faqen tonë dhe përpilojmë informacione analitike në mënyrë anonime.
Cookiet e performancës mund të përdoren gjithashtu për të identifikuar dhe korrigjuar problemet operacionale të sitit.
3. Cookies funksionale
Këto cookies përdoren për të njohur dhe për të kujtuar preferencat e përdoruesit.
Për shembull, cookie-et funksionale mund të përdorin informacione të tilla si vendndodhja e përdoruesit, për të siguruar që ata të kenë qasje në një version të veçantë të faqes për qytetin ose rajonin e tyre.
4. Cookies reklamuese
Ne autorizojmë palët e treta që të sigurojnë përmbajtje të personalizuar të reklamave në faqen tonë dhe / ose aplikacionet e palëve të treta.
Këto palë të treta përdorin cookies për të kuptuar interesin e përdoruesit në reklamat ose përmbajtjen e ofruar, për të ofruar reklama të synuara.

Për shembull, cookies e palëve të treta mund të regjistrojnë informacione rreth përmbajtjes së përdorur ose reklamave të shfaqura nga përdoruesi në faqen tonë ose në të tjerët.
Ne nuk kemi kontroll të drejtpërdrejtë të biskotave të reklamave të palëve të treta dhe informacionit që përmban ai.
Palët e treta merren me të gjitha informacionet e mbledhura nëpërmjet cookies të vendosura prej tyre, në përputhje me politikat e tyre të privatësisë.
Përdoruesi mund të çaktivizojë cookie-t e personalizuara të reklamave të palëve të treta, por gjithashtu mund të marrë reklama online.

5. Përdorimi i cookies Flash

Faqja e internetit mund të përdorë Adobe Flash Player për të ofruar disa përmbajtje multimediale.
Në shumicën e kompjuterave programi është instaluar nga default.
Në rast se përdorni disa nga këto përmbajtje, Google Analytics ruan të dhëna shtesë në kompjuterin tuaj, të njohur edhe si cookies Flash (ose Local Share Object) me të cilat mbajtësi mund të dijë numrin e kohës kur një skedar audio është hapur / video, numri i njerëzve që e përdorin atë deri në fund dhe sa njerëz, në vend të kësaj, e mbyllin atë përpara afatit përfundimtar.

Ju lutem vini re se kufizimi dhe / ose eliminimi i përdorimit të këtij lloji të flash cookies mund të ndikojë në funksionet e disponueshme për aplikacione bazuar në teknologjinë Flash

ÇFARË SISTEMESH TE JASHTME përdoren për të marrë STATISTIKAT NE UEBFAQE?
Ne përdorim Google Analytics, një shërbim analitik i internetit i ofruar nga Google që dërgon cookies në pajisjen tënde.
Informacioni i gjeneruar nga cookie për përdorimin tuaj të faqes (duke përfshirë adresën tuaj IP, dmth ID-në tuaj të Internetit) transmetohet në Google dhe ruhet në serverë në Shtetet e Bashkuara.
Google përdor këtë informacion për të vlerësuar përdorimin tuaj të faqes, për të përgatitur statistika mbi aktivitetin e faqes dhe për të ofruar shërbime të tjera që lidhen me përdorimin e internetit.
Google mund ta transferojë këtë informacion tek palët e treta, nëse kërkohet me ligj, ose palëve të treta që përpunojnë këtë informacion në emër të Google.
Google nuk e lidhë adresën tuaj IP me ndonjë të dhënë tjetër që ka.
Për më shumë informacion mbi Google Analytics, mund të konsultohet me Cookies dhe Analytics dhe politikat e lidhura me privatësinë për Google Analytics.

NË ÇFARË MËNYRË TË TJERA MUND TE EVITOJ COOKIES
Ju mund të shmangni cookies të caktuara duke konfiguruar cilësimet e shfletuesit tuaj ose duke deaktivizuar direkt pjesën që menaxhon dhe kontrollon cookie-t.
Kontrolloni cilësimet e shfletuesit tuaj për më shumë informacion të detajuar.
Ju gjithashtu mund të vizitoni faqen në anglisht, www.aboutcookies.org për informacion mbi mënyrën e menaxhimit / fshirjes së cookies bazuar në llojin e shfletuesit të përdorur.
Për të fshirë cookies nga shfletuesi i internetit i smartphone / tabletit tuaj, është e nevojshme t’i referoheni manualit të përdoruesit të pajisjes.

EMAILËT KANË COOKIE?
E-mailet tona mund të përmbajnë cookie-t që na tregojnë nëse i keni hapur ato dhe nëse keni klikuar në ndonjë lidhje që përmban ato.
Cookies të përdorura në e.mail tonë për të monitoruar këto sjellje janë unike për çdo e-mail dhe nuk janë ruajtur në kompjuterin tuaj ose pajisje të lëvizshme.

Rreth perdorimit te te dhenave ne plotesimin e formulareve elektronik
Disa prej fushave të faqes së internetit të librazhdinews.al psh: komentet poshtë artikujve të publikuar, ose format e tjera te formulareve elektronik si psh Ti Raporton apo Shkruaj Artikullin Tend mund të kërkojnë nga përdoruesi që të plotësojë formën e aplikimit online, duke vendosur ndër të tjera, edhe disa nga të dhënat e tij personale, si emri mbiemri apo adresa e emailit numri i telefonit apo vendodhja e objektit apo produktit tuaj qe keni derguar ne kategorine shitje dhe blerje .

Fanpage.al thekson se diçka e tillë është një kërkesë opsionale, të cilën përdoruesi mundet vullnetarisht ta japë si informacion për të vijuar më tej me aplikimin, për qëllimin për të cilën ajo kërkohet psh: postimin e formularit per Ti Raporton postimin e komenteve modulet e kontakteve etj.
Në këtë kendveshtrim , Fanpage.al dëshiron të verë në vëmendjen e çdo përdoruesi se, pasi informacioni ka mbërritur në Web serverin tonë, ky i fundit implementon një sistem sigurie të standardeve më të larta për ruajtjen dhe përpunimin e mëtejshëm të këtyre të dhënave, në përputhje të plotë me parashikimet e Ligjit nr. 9887 datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

Përdoruesi konfirmon plotësimin dhe vërtetësinë e informacionit të dhënë dhe deklaron gjithashtu se ka plotësuar në mënyrë korrekte dhe të vërtetë të tërë informacionin e kërkuar. Gjithashtu, me plotësimin e aplikimive online, përdoruesi deklaron se jep miratimin e tij për procesimin e mëtejshëm të informacionit të dhënë nga ana e fanpage.al vetëm për qëllimin për të cilin përdoruesi ka deklaruar vullnetarisht të dhënat e tij personale.
Ne cdo kohe per te dhenat personale ose per korigjimin e tyre ju mund te na kontaktoni ne faqen ueb
http://fanpage.al/kontakt/
Per te cdo informacion rreth kushteve te pordorimit e privatesise mund te na kontaktoni ne adresat
Email: info@fanpage.al
Email: infofanpage.al@gmail.com

Back to top button